अर्ज कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (SMAM) ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान 2022

प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोनची खरेदी साठी आर्थिक सहाय्य 31 मार्च, 2023 पर्यंत लागू राहील. भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विदयापीठ यांना शेतकऱ्यांचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 100 टक्के रु. 10.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना शेतकऱ्याचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 75 टक्के ) अनुदान उपलब्ध आहे.

Drone Subsidy Scheme Maharashtra 2022

उद्दिष्टे

 • कृषी क्षेत्राची उत्पादकता तसेच कार्यक्षमता वाढवणे.
 • कृषी ड्रोन शेतकऱ्याला विशिष्ट वातावरणाशी जुळवून घेण्यास आणि संबंधित निवडी करण्यास सक्षम करते.
 • पीक आरोग्य आणि पीक उपचारांचे नियमन.
 • पीक पद्धतीवर आधारित दृष्टिकोनावर मोठ्या प्रमाणावर प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.
 • शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
 • सुधारित/नवीन विकसित ड्रोन आधारित कृषी पद्धतींचा परिचय करून देणे.
 • पीक उत्पादन / काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये कस्टम हायरिंग सेंटर्सच्या सहभागासह प्रात्यक्षिके आयोजित करणे.

ड्रोन अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता

 • शेतकरी उत्पादक कंपनी
 • शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था
 • ग्रामीण नव उदयोजक
 • कृषि पदवीधारक
 • अस्तीवात असलेली औजारे बँक इ. ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य लाभ घेऊ शकतील.

अंमलबजावणी संस्था

 • FMTTIs
 • ICAR संस्था
 • KVKs
 • FPOs
 • SAUs

ड्रोन अनुदानासाठी अर्ज कुठे करावा?

पात्र लाभार्थीसठी अर्जाचा नमुना तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहे. तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करावा.

Leave a Comment

Your email address will not be published.