द्राक्ष एप्रिल छाटणीनंतरच्या फवारणीचे वेळापत्रक

छाटणीनंतर कितव्या दिवशी कोणते खत/औषध फवाराचे हा प्रश्न तुम्हला नक्की पडला असेल, एप्रिल छाटणीचे पूर्वनियोजन कसे करायचे? खरड छाटणी नंतर विरळनी चे महत्व अणि काडी संख्या नियोजन कसे करायचे?

Continue Readingद्राक्ष एप्रिल छाटणीनंतरच्या फवारणीचे वेळापत्रक