५ कोटी जैविक सेंद्रिय विषमुक्त शेती मिशन २०२१ निधी मंजूर २० ऑगस्ट २०२१

सेंद्रिय विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याची मान्यता दिल्याचा २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला शासन निर्णय आज या लेखात पाहणार आहोत. चला तर मित्रांनो पाहुयात काय आहे हा शासन निर्णय, किती निधी या शासन निर्णयात विषमुक्त शेतीसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे.

पाच कोटी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा २४ फेब्रुवारी २०२१ , चा कृषी विभागाचा शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत. तर चला पण मित्रांनो काय आहे हा शासन निर्णय कोणत्या योजनेसाठी किती निधी मंजुरीस मान्यता दिली गेली. हे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीस प्रात्साहन देण्यासाठी राबवण्यात आलेले सरकारचे धोरण आहे.

Translate »