Read more about the article प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा  नवीन महाराष्ट्र शासन जी.आर.३३३३ लक्ष निधी मान्यता
maharashtra shasan portal

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा नवीन महाराष्ट्र शासन जी.आर.३३३३ लक्ष निधी मान्यता

सन २०२०-२१ या वर्षातील अंमलबजावणीसाठी एकूण रुपये. ३३३३ लक्ष निधी वितरित करण्याच्या निर्णयाला शासनाने मान्यता दिली आहे.

Continue Readingप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा नवीन महाराष्ट्र शासन जी.आर.३३३३ लक्ष निधी मान्यता