शेतकऱ्यांसाठी १७५ कोटींचा नवीन GR – शासन निर्णय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन

ती थेंब अधिक पीक घटाकांतर्गत सर्व साधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु.१७५२९ लक्ष निधी वितरित करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय १ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रिमंडच्या बैठकीत घेण्यात आला,