PMFBY-खरीप आणि रब्बी हंगाम पीक विमा २०२०-२१ पासून ३ वर्ष्यांसाठी माहिती

pik vima yojana online apply image

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची संपूर्ण माहिती आणि या योजनेसंबंधित निघालेले शासनाचे विविध GR यांची माहिती पाहणार आहोत. तसेच सरकारची या योजनेमाघची उद्दिष्टय ,कोणत्या बाबींवर प्रधानमंत्री विमा रक्कम देय असणार? लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता कोणती आहे? कोणते जिल्हे समाविष्ट असणार आहेत ? कोणत्या विमा कंपनीमार्फत विमा रक्कम मिळणार? कोणत्या पिकांसाठी अनुदान देय असणार आहे? शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमाहप्ता आणि विमा संरक्षित रक्कम, सर्व जिल्यांची पीक विमा यादी कशी मोबाइल मध्ये कशी बघायची ? ,pmfby -प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अर्ज कसा करायचा ? Latest News pmfby सरसकट पीक विमा महाराष्ट्र या सर्व गोष्टींची माहिती

Translate »