Read more about the article राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्ष्यासाठी शासन अनुदान
biogas बायोगॅस gober gas projech image

राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्ष्यासाठी शासन अनुदान

सेंद्रिय शेती म्हणजे काय ? राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ वर्ष्यासाठी शासन अनुदान माहिती, सेंद्रिय शेतीचे उपयोग कोणते? सेंद्रिय आणि रासायनिक शेती पद्धती, सेंद्रिय शेती कोणत्या तत्वावर आधारित आहे? सेंद्रिय खताचे प्रकार कोणते ? तसेच सेंद्रिय खतांचा जमिनीवर होणारे चांगले परिणाम कोणते? या सर्व गोष्टींची माहिती पाहणार आहोत.

Continue Readingराष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्ष्यासाठी शासन अनुदान