दोनशे श्याह्यात्तर कोटी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना निधी मंजुरी

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आज आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा नवीन शासन निर्णय पाहणार आहोत.राज्यात हि योजना ५ जानेवारी २०१७ योजी राज्यातील अनुसूचित जमाती आणि नवबौद्ध समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी मदत करण्यासाठी सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पंप संच, जुनी विहीर दुरुस्ती, सूक्ष्म सिंचन संच, …

दोनशे श्याह्यात्तर कोटी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना निधी मंजुरी Read More »