maharashtra shasan portal

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा नवीन महाराष्ट्र शासन जी.आर.३३३३ लक्ष निधी मान्यता

सन २०२०-२१ या वर्षातील अंमलबजावणीसाठी एकूण रुपये. ३३३३ लक्ष निधी वितरित करण्याच्या निर्णयाला शासनाने मान्यता दिली आहे.