अकरा कोटी त्राणांशी लाख नानाजी देशमुख प्रकल्पासाठी २०२०-२१ निधी मंजूर

nanaji deshmukh krushi sanjivani yojana image

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा शासन निर्णय gr पाहणार आहोत. जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेला असेल, तर हि माहिती तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. पूर्वसंमती यादी,मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यंची यादी, प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे PDF, तुमचे गाव या योनजेत समाविष्ट आहे का ?, गाव माहितीपत्रक, नकाशे, लाभार्थ्यांची यादी

Translate »