१२२ कोटी २६ लक्ष अतिवृष्टी पीक विमा अनुदान मंजूर यादी महाराष्ट्र २०२१ शासन निर्णय GR

मार्च, एप्रिल, मे २०२१ या कालावधीत गारपीट, अतिवृष्टी आणि अवेळी पाऊस यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील शासन निर्णयाची माहिती

Translate »