प्रधानमंत्री पिक विमा रब्बी हंगाम २०२१-२२ साठी ११७ कोटी २६ लाख रक्कम वितरित

Pik Vima Yojana Maharashtra: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२२ आणि रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून ३ वर्षाकरिता घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. पाहुयात काय आहे हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता घेण्यात आलेला ५ मे २०२२ रोजी च्या महाराष्ट्र शासन निर्णय GR. पीक विमा …

प्रधानमंत्री पिक विमा रब्बी हंगाम २०२१-२२ साठी ११७ कोटी २६ लाख रक्कम वितरित Read More »