२५० कोटी (पोखरा) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी शासन निर्णय

नमस्कार शेतकरी मित्रानो, आज आपण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) ६ मे २०२१ चा राज्य शासन निर्णय ची माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग पाहुयात, काय आहे हा शासन…

Continue Reading२५० कोटी (पोखरा) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी शासन निर्णय