३११ कोटी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना निधी वितरित ऑगस्ट २०२१

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या संदर्भात २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या ४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या स्कॉलरशिप योजनेच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलअसणारे विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणीच्या अभावी व्यवसायिक अभ्यासक्रमांत पासून वंचित राहतात. असे …

३११ कोटी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना निधी वितरित ऑगस्ट २०२१ Read More »