tuti sheti , reshim farming image

तुतीची शेती करत असाल, तर पहा हा शासनाचा नवीन GR

तुती शेती करणाऱ्या शेकऱ्यांसाठी हि आनंदाची बातमी . तुतीच्या शेतीसही अनुदान, सोइ, लाभ यांचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.