shelipalan yoajana

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान -कोरडवाहू क्षेत्र विकास

शेळी पालन ऑनलाईन अर्ज 2022: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान कोरडवाहू क्षेत्र विकास या अंतर्गत प्रामुख्याने सिंचनाखाली न येणारे क्षेत्रामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे . प्रत्येक उपविभागातून दोन गावे प्रकल्प क्षेत्र म्हणून निवडण्यात येतील. त्या गावामध्ये लाभ द्यावयाचे क्षेत्र किमान १०० हे. असावे. या योजनेअंतर्गत फलोत्पादन शेती, हरीत गृह, शेळी …

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान -कोरडवाहू क्षेत्र विकास Read More »