द्राक्ष एप्रिल छाटणीनंतरच्या फवारणीचे वेळापत्रक

छाटणीनंतर कितव्या दिवशी कोणते खत/औषध फवाराचे हा प्रश्न तुम्हला नक्की पडला असेल, एप्रिल छाटणीचे पूर्वनियोजन कसे करायचे? खरड छाटणी नंतर विरळनी चे महत्व अणि काडी संख्या नियोजन कसे करायचे?