native cow image, deshi gai photo,

तुम्ही दूध उत्पादक शेतकरी GR

२५ कोटी एवढा निधी वितरणासाठी मान्यता. अतिरिक्त दुधाचे रूपांतर आणि निर्यातीकरीता अनुदान , दूध व दूध पावडर करीत अनुदान याकरिता अर्थसहाय्य्य .