शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना 2022 माहिती | गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2022 Form

शेळीसाठी शेड बांधणे, कुक्कुटपालन/पोल्ट्री शेड काय आहे योजना, कोणत्या गोष्टीसाठी अनुदान मिळणार आहे, तसेच आवश्यक पात्रता कोणती असणार आहे, कागदपत्रे कोणती लागतील .कुक्कुटपालन/पोल्ट्री शेड बांधणे.,

भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग,
गाई व म्हशींसाठी पक्का गोठा बांधणे.

Translate »