संजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन योजना 2022 साठी अनुदान मंजूर

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये संजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसाह्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनतर खर्चासाठी सन 2022-23 वर्षातील माहे मे व जुन 2022…

Continue Readingसंजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन योजना 2022 साठी अनुदान मंजूर
Read more about the article ७७ कोटी ७८ लाख बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२०-२१ निधी शासन मंजुरी
sprinkler, tushar sinchan

७७ कोटी ७८ लाख बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२०-२१ निधी शासन मंजुरी

शासन निर्णयानुसार ७७ कोटी ७८ लाख एवढ्या निधीस शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २०२१ प्रशासनाकडून मान्यता दिली गेली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी ११६.०९ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीय केला गेलेला आहे. कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर ४ मे २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार वरील निधीपैकी ३३ टक्के म्हणजेच ३८ कोटी ३१ लाख एवढ्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ७७ कोटी ७८ लाख निधीस मान्यता द्यावी अशी विनंती कृषी आयुक्त यांनी केली होती.

Continue Reading७७ कोटी ७८ लाख बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२०-२१ निधी शासन मंजुरी

२१ कोटी कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सन २०२०-२१ निधी वितरित शासन निर्णय

कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान एकूण रुपये चोवीस कोटी चाळीस लक्ष निधी कृषि आयुक्त यांना बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यास २२ मार्च २०२१ रोजी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

Continue Reading२१ कोटी कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सन २०२०-२१ निधी वितरित शासन निर्णय

३९ कोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधी वितरित

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ३९.०१५ कोटी निधीचे वितरण करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ ची माहिती

Continue Reading३९ कोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधी वितरित
Read more about the article शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०
pack house

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण केंद्र शासनाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी ' कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत- वित्त पुरवठा सुविधा ' ('Agriculture Infrastructure Fund') कर्जावरील व्याजात ३% सवलत योजेनेची माहिती पाहणार…

Continue Readingशेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०

२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जमातीचा वितरित केलेला रुपये २२९.५३४ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्तालयाला वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक…

Continue Reading२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१

१८० कोटी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना निधी वितरित निर्णय

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. कर्ज माफी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज माफ करते. या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना २०२१ चा फायदा राज्यातील पारंपारिक शेती करणार्‍या शेतकऱ्यांना होणार आहे. या महाराष्ट्राच्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफीसह राज्यातील अल्प भूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. मित्रांनो पाहुयात काय आहे, हा कर्जमुक्ती योजना २०२१ चा नवीन शासन निर्णय.

Continue Reading१८० कोटी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना निधी वितरित निर्णय

१५० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना निधी मंजूर (रफ्तारअंतर्गत) सप्टेंबर २०२१

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्ष्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत राज्य कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबवण्यासाठी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती आज या लेखात…

Continue Reading१५० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना निधी मंजूर (रफ्तारअंतर्गत) सप्टेंबर २०२१

नाविन्यपूर्ण योजना: ५०%अनुदान शेड, १० शेळ्या, २ बोकड, गट वाटप योजना

Shelipalan Yojana: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठवाडा १० शेळ्या आणि २ बोकड गट वाटप योजना शासन निर्णय माहिती या लेखात पाहणार आहोत. १० शेळ्या आणि २ बोकड गट वाटप योजना…

Continue Readingनाविन्यपूर्ण योजना: ५०%अनुदान शेड, १० शेळ्या, २ बोकड, गट वाटप योजना

८८ कोटी ४४ लाख निधी गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजुरी शासन निर्णय

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ८ मार्च २०२१ रोजीचा शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत. हि योजना २००५-०६ पासून कार्यन्वयित करण्यात आली आहे. शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघातामुळे शेतकऱ्याला मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व स्वीकारावे लागते. अश्या कालावधीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यासाठी हि योजना काढली गेली होती , जेणेकरून अश्या गरीब शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात शासनाकडून दिला जाईल.

Continue Reading८८ कोटी ४४ लाख निधी गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजुरी शासन निर्णय