Read more about the article अकरा कोटी त्राणांशी लाख नानाजी देशमुख प्रकल्पासाठी २०२०-२१  निधी मंजूर
nanaji deshmukh krushi sanjivani yojana image

अकरा कोटी त्राणांशी लाख नानाजी देशमुख प्रकल्पासाठी २०२०-२१ निधी मंजूर

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा शासन निर्णय gr पाहणार आहोत. जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेला असेल, तर हि माहिती तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. पूर्वसंमती यादी,मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यंची यादी, प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे PDF, तुमचे गाव या योनजेत समाविष्ट आहे का ?, गाव माहितीपत्रक, नकाशे, लाभार्थ्यांची यादी

Continue Readingअकरा कोटी त्राणांशी लाख नानाजी देशमुख प्रकल्पासाठी २०२०-२१ निधी मंजूर

दोनशे श्याह्यात्तर कोटी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना निधी मंजुरी

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आज आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा नवीन शासन निर्णय पाहणार आहोत.राज्यात हि योजना ५ जानेवारी २०१७ योजी राज्यातील अनुसूचित जमाती आणि…

Continue Readingदोनशे श्याह्यात्तर कोटी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना निधी मंजुरी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना GR

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आज आपण दिनांक २२ मार्च २०२१ प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२०-२१ शासन निर्णय पाहणार आहोत. सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री…

Continue Readingप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना GR

महाराष्ट्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत निर्णय

सेंद्रिय शेती महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा (Organic Farming Certification System) स्थापन कारण्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्यात आलेला मंत्रिमंडळ बैठकीतील शासन निर्णय माहिती आ

Continue Readingमहाराष्ट्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत निर्णय

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजूर महाराष्ट्र शासन जीआर

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शासन निर्णय माहिती पाहणार आहोत. हि योजना २००५-०६ पासून कार्यन्वयित करण्यात आली आहे. शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघातामुळे शेतकऱ्याला मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व स्वकाराव लागत. अश्या कालावधीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यासाठी हि योजना काढली गेली होती , जेणेकरून अश्या गरीब शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात शासनाकडून दिला जाईल. हेच या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टय आहे.

Continue Readingगोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजूर महाराष्ट्र शासन जीआर

कृषी उन्नत्ती योजना GR

२०२०-२१ करीत नऊ कोटी तीस लाख बावीस हजार शंभर एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यास संमती.कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२०-२१ अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी त्राऐशी लाख एक्याएांशी हजार सहाशे साठ निधी मंजुरीस संमती

Continue Readingकृषी उन्नत्ती योजना GR
Read more about the article तुम्ही दूध उत्पादक शेतकरी GR
native cow image, deshi gai photo,

तुम्ही दूध उत्पादक शेतकरी GR

२५ कोटी एवढा निधी वितरणासाठी मान्यता. अतिरिक्त दुधाचे रूपांतर आणि निर्यातीकरीता अनुदान , दूध व दूध पावडर करीत अनुदान याकरिता अर्थसहाय्य्य .

Continue Readingतुम्ही दूध उत्पादक शेतकरी GR

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र शासन निर्णय

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान २०२१ चा दिनांक १८ जुन २०२१ चा शासन निर्णय माहिती या लेखात सविस्तरपणे पाहणार आहोत. सन २०२१-२२ मध्ये कृषी उन्नती…

Continue Readingराष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र शासन निर्णय

९० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण योजना २०२१-२२ प्रशासकीय मान्यता GR

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये नऊ हजार लक्ष म्हणजेच ९० कोटी इतक्या रकमेच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत ट्रॅक्टर बाबीसाठी अनुसूचित जाती किंवा जमाती महिला अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १.२५ लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी किमतीच्या ४० टक्के किंवा एक लाख रुपये यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे.

Continue Reading९० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण योजना २०२१-२२ प्रशासकीय मान्यता GR