“राष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र”

६२.५० कोटी कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प निधी मंजूर जीआर

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता झालेल्या राज्य शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ची माहिती या लेखात पाहणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाअंतर्गत ‘कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प’ – महाराष्ट्र राज्य माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी …

६२.५० कोटी कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प निधी मंजूर जीआर Read More »

१५० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना निधी मंजूर (रफ्तारअंतर्गत) सप्टेंबर २०२१

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्ष्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत राज्य कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबवण्यासाठी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. जर तुम्हीही या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज केला असेल, तर हा शासन निर्णय GR तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. नक्की हा लेख …

१५० कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना निधी मंजूर (रफ्तारअंतर्गत) सप्टेंबर २०२१ Read More »

१०० कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तारअंतर्गत निधीचे पुनर्वितरण शासन निर्णय

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार राज्य शासन निर्णय २८ जुलै २०२१ चा शासन निर्णय माहिती आज या लेखात पाहणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधीपैकी ३८.८५ कोटी (३८ कोटी ८५ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै २०२१ तसेच सन २०१८-१९ करिता वितरीत निधी पैकी ६१.३४ कोटी (६१ कोटी ३४ लाख) निधीचे पुनर्वितरण करणेबाबत राज्य शासनाचा २८ जुलै २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

३९ कोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधी वितरित

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत सन २०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ३९.०१५ कोटी निधीचे वितरण करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ ची माहिती